Sectelligence B.V. is een bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59033088 geregistreerd bedrijf in Nederland, gevestigd op de Westerdijk 4-0506, 3513 EW in Utrecht. Op alle leveringen en diensten van Sectelligence B.V. zijn de door Sectelligence B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke te allen tijde te downloaden zijn via het internetadres www.sectelligence.nl/av.pdf.